Wednesday, July 28, 2010

觀心神功

(以下資料由廣告商提供)

貴為亂泣派睇相幫掌門,眼見世道不彰,人心慌亂,決定求其拎某畫作一幅藉以介紹本派得意神功《看圖觀心》。本派乃非牟利謀人組織,旨在尋獲有緣人得承救世神功,搭救眾生,一切願者上釣。獲受神功者毋須任何費用,運吉白撞踩場者請埋便。

《看圖觀心第一訣》——

《一家四口狀甚溫馨圖》


心訣註解:

左方鬍鬚核突之徒明顯四口之領頭男,水桶身形暗示胸無城府直腸直肚,King Kong面型配不對稱黑框眼鏡透露其剛陽不足鹹濕有餘之陰暗面。

中間上窄下闊者表示三扒兩撥肚滿腸肥容易受擺佈,目光呆滯精神死撐強裝愉快之色,乃璀璨歲月遭無情摧殘卻仍懞然不知之表徵。右手不見與男緊握卻兩拳相向,明顯表示素有嫌隙明爭暗鬥。左手與妙齡女十指緊扣與兩拳相向互相輝映。

右方長睫毛少女頸長無肉表示偏食,頸幼若此仍大頭企穩表明硬頸容易動氣。左手緊握其勢見重量級左鉤拳全力一擊,敵我意識強烈,長髮邊陲略遮蓋其左之懵懂女子屬強者食住父母之兆。

四位一體見鬍鬚佬靠前懞婆置中惡女殿後位位笑容可掬,進可攻退可守笑裏藏刀戰陣也。

若有緣嘗問一男兩女四位何來,足証施主骨骼精奇玄女下凡或販夫得道,可喜可喜,必為觀心神功命中注定傳人。所謂四位之正解,見身懷六甲吸吸呼者是也。又曰施主審多左誤以為五位將來者,縱合神功奈何有走火入魔之險矣。

通理心訣後,請覆函附上撲滿利是乙封連手續費大牛乙張,寄施庵春謀人心靈之家,以便代有緣人轉達亂泣派睇相幫掌門遙距上網發功助貴客消災解難。

5 comments:

詩白爾 said...

小詩咁快有老花了?一家四口?

:O

炭燒 said...

大師, 似乎我未夠慧根 (只有胃腩), 未能參透這《看圖觀心第一訣》 .....
我點睇, 都係得3口 bor .....

C.M. said...

詩詩主:

惡老闆上年已經親自微服出巡啦。呵呵。

炭施主:

見你熟人,比個筍價你,紅底一封即時解決你疑難!哈哈。(...保鏢插話,查實惡老闆仲響欽差個肚裏面!)

Bittermelon said...

只有三口咗喎,第四位係邊?

C.M. said...

好明顯保鏢同惡老闆唔咬弦喇,係都要話阿仔響阿咪個肚度喎。

(唔知阿女識字之後會唔會追打我?..)