Sunday, February 24, 2008

幸會張建宗

小弟其實與勞工及福利局局長張建宗素未謀面,但張生日前出席的城大圓桌論壇,令自己有機會重溫大家往日的呼聲,再重新思考富與貧。

星島環球網節錄:

「香港《星島日報》報道,香港勞工及福利局局長張建宗23日出席城大“滅貧之路:如何走下去?”的圓桌論壇時透露,政府高度關注本港扶貧政策,他身兼扶貧專責小組主席,上周曾召開會議,已委託統計處從現在起,每年中公佈的全港24個扶貧指標同時,將一併公佈全港十八區的失業率及就業分組數據,希望政府內部可進一步掌握數據分析,制定合適政策,為扶貧對症下藥。」

4 comments:

Karen (Sze) said...

CM:

您唔post呢篇"往日的呼聲",幾乎忘記自己有落個comment(一笑)!

張局長未必見過您那篇文, 甚至我們的comment, 但可見有點"英雄所見略同", 明白到除了致力扶貧, 最重要的係收集數據去解決如何收窄貧富懸殊的問題, 制定長遠策略。

又, 題外話: 唔知您仲記唔記得"地方政治"呢篇o野呢?

Marshmallow said...

CM兄,小女子有一個難題,唔知你點睇。如果有份工俾你,要你自動降一個grade,但係人工加50%,你會唔會去馬?

C.M. said...

Hi Karen:

哈,我都估佢未必睇到,不過呢,我自己琴晚睇番各位比既評語連其他blogger既post,仍然回味無窮。

地方政治當然記得!我也已經看了你寫的兩次了,不過今天太晚,讓我明天再來。

綿綿:

去。

(假設天下不同公司但同樣級別都負責相類同作)高Grade者,責任大,新工未知環境,由低做起,反正人工多了,何樂而不為。待看清形勢,有能力再升,就算與現時同grade,待遇一定更好。

你說呢?

Karen (Sze) said...

Marshmallow:

去下無妨! 升了職, 意味著責任重o左(揹黑鍋機會亦大o左); 人工多了, 但少一個grade, 有好有唔好(好的CM已經講o左); 唔好處係將來您要apply另一份工時, 發現到個title低gradeo左, 您要想想如何合理地向未來僱主解釋。