Friday, March 27, 2009

趕港入巷

阿爺宣佈要上海提前十年,在2010 建成「國際」金融中心和「國際」航運中心。

正丫!方向正確。

如果唔係,香港人點發奮呀。

OK,再正面d講:「如果唔係,香港人點發揮呀」。

3 comments:

安諾勿斯 said...

係呀!你以為可以一世靠阿爺呀!!收翻台灣只係時間問題,阿爺唔使再做戲喇。香港人重唔「發揮香港力量」,真係等死。

米都話唔搞咯 said...

鎖你,香港係唔慌有得揮既...

自己可以做既專長都俾阿爺襟住;「香港人」就重有得發圍既...不過就唔係响香港囉。

C.M. said...

安兄:

但係香港人,真係靠政府政客既多呢。

米搞:

嗯,雖然我一般唔係好附和陳得廉既所謂經濟分析,但有一點我幾認同,就係“咁樣經常依靠政府政策,係咪算市場經濟呢?”

先唔講市場經濟有咩好壞處,淨係睇“依靠”呢兩個字,我就覺得有分別:點樣自行適應和調節。